jaarthema2018

Dit jaar zetten we extra in op de talenten van de kinderen.  We laten ze ervaren dat elk kind in iets heel goed is.  Talenten zijn er overal en die gaan we dit schooljaar in de bloemetjes zetten.