De voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar wordt georganiseerd door de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang STEKELBEES.

Locatie: Klapdorp 9c, Sint-Pauwels

03/776.15.27

Meer info op de website van de gemeente.