Bij ontwikkelingsmoeilijkheden bij de kinderen is er deskundige hulp van het CLB mogelijk.  Ook het medisch schooltoezicht behoort tot de bevoegdheid van het CLB.

Adresgegevens:

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas en Dender
Ankerstraat 63
Sint-Niklaas

03/780 66 04

www.vclbwaasdender.be/